Jeugdrecht

Particulieren

De advocaten van Forward Familierecht hebben ruime ervaring op het gebied van het jeugdrecht. U kunt daarbij denken aan zaken met betrekking tot de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van minderjarigen en geschillen met Bureau Jeugdzorg (bijvoorbeeld met betrekking tot een schriftelijke aanwijzing). Ook staan zij ouders en kinderen bij wanneer er een geschil met de gemeente bestaat over passende jeugdhulp.

Zakelijk

Geeske van Campen geeft cursussen op het gebied van het jeugdrecht aan instellingen voor jeugdhulpverlening. Ook adviseert zij deze instellingen regelmatig aangaande juridische kwesties zoals:

  • Welke informatie mag dan wel moet ik verstrekken aan ouders, gezinsvoogd of Raad voor de Kinderbescherming?
  • Wat moet ik doen als een minderjarige die bij mij in behandeling is niet wil dat ik bepaalde dingen met zijn/haar ouders bespreek?
  • Wat moet ik doen als een van ouders geen toestemming geeft voor behandeling?
  • Wie heeft er recht op inzage in mijn dossier?

Contact met jeugdrecht specialist?

Heeft u behoefte aan iemand die u bijstaat bij een geschil? Bent u op zoek naar advies of een cursus? Neem dan gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.