Mediation

Als u graag in onderling overleg afspraken wil maken over de gevolgen van uw scheiding, dan is mediation een goede optie. Tijdens een mediationtraject gaat u onder leiding van een mediator met elkaar in gesprek. De mediator beschikt over de juiste vaardigheden om deze gesprekken in goede banen te leiden.

Meer informatie over mediationtrajecten
Bij mediation heeft u zelf invloed op de uitkomst: u maakt samen de afspraken.

Afspraken bij mediation

Vertrouwelijk

Bij mediation worden vooraf afspraken gemaakt over het traject. Zo is een belangrijke afspraak dat alles wat tijdens de mediation besproken wordt, vertrouwelijk blijft. Dit biedt u de veiligheid om zaken met elkaar te bespreken, zonder bang te hoeven zijn dat deze op straat komen te liggen. De mediator heeft uiteraard altijd een geheimhoudingsplicht. Van elk mediationgesprek wordt een gespreksverslag gemaakt. Dit geeft u de mogelijkheid om terug te lezen wat er precies besproken is. Uiteraard kunt u opmerkingen maken bij de inhoud van het gespreksverslag.

Overeenkomst

Een ander belangrijk uitgangspunt van mediation is dat er pas sprake is van een overeenkomst op het moment dat beide partijen hun handtekening onder een (deel)convenant hebben gezet. Een convenant is een overeenkomst waarin de gevolgen van de echtscheiding worden geregeld. Dat er pas sprake is van een overeenkomst als beide partijen hebben getekend, geeft u de vrijheid om gedurende het traject met elkaar te onderhandelen en ook op zaken terug te komen als u er bij nader inzien toch geen goed gevoel over heeft. Indien het belangrijk is dat tussentijds bepaalde afspraken worden vastgelegd, bijvoorbeeld in verband met de aankoop en/of financiering van een nieuwe woning, dan kan er een zogenaamd deelconvenant worden opgesteld. Zo kunt u vooruit en tegelijkertijd met elkaar in gesprek blijven.

Mediation en kinderen

Wij vinden het belangrijk dat uw kinderen een stem hebben bij de afspraken die u als ouders maakt. Wat vinden zij belangrijk? Waar maken zij zich zorgen over? Onze mediator Geeske van Campen is getraind in het voeren van gesprekken met kinderen. Uiteraard vraagt zij kinderen niet om te kiezen tussen hun ouders. De kinderen mogen delen wat ze willen delen en alleen als ze daar behoefte aan hebben. Een gesprek met de kinderen is natuurlijk niet verplicht en wordt alleen in overleg met u gepland. Is er aanleiding om te veronderstellen dat er hulp voor de kinderen nodig is in het kader van de scheiding? In dat geval wijst Geeske u de weg naar de juiste instanties/personen.

Mediator van Forward Familierecht

De scheidingsmediator van Forward Advocaten, Geeske van Campen, beschikt naast mediationvaardigheden over uitstekende juridische kwaliteiten. Dit is van groot belang voor het maken van een goed convenant. U wilt immers met elkaar afspraken maken die waterdicht zijn. Niets is vervelender dan achteraf tot de ontdekking komen dat bepaalde zaken niet goed geregeld zijn. Geeske helpt u met het maken van afspraken die zowel op de korte als op de lange termijn houvast bieden.

Contact met scheidingsmediator?

Wilt u meer weten over mediation, of wilt u informatie over de kosten van mediation? Neem dan contact op met Geeske.